.:: DOĞAL HAMİLELİK ve GEBELİK ::..

 

..

Arabinogalaktanın Nedir? :
Doğal mucize Arabinogalaktan, nişasta benzeri çoğu bitkide bulunan çok moleküllü bir bitki şekeridir. En yüksek oranda Karaçam ağaçlarında bulunur. İki tür ağaçtan çıkarılabilir. (Batı Karaçamı ve Mongolian Karaçamı) Genellikle piyasa mevcut olan arabinogalaktan Batı Karaçamından elde edilir. Yüksek kalitede karaçam arabinogalaktanı %90’ın üzerinde arabinogalaktan içerir.

..
Karaçam arabinogalaktanı tıpta kullanılır. Hücrelere antioksidan destek sağlar. Büyük moleküllü bir şeker olduğu için gliserin gibi kolay sindirilemez ve mayalanarak enfeksiyona sebep olmaz. Güçlü biyolojik etkinliği ve bağışık sistemini geliştirici özellikleriyle dikkat çeker. Diet lifi olarak kullanılır ve düşük kolestrolde de etkilidir.
..
Arabinogalaktanın Güvenilirliği ve Yan Etkileri :
Gıda uygulamalarında yüksek dozlerde bile kullanılması FDA ( Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi ) tarafından onaylanmıştır. ilaç olarak kullanan insanların küçük bir yüzdesinde tek yan etki olarak zaman zaman şişlik ve gaz görülebilir.
..

ARABINOGALAKTAN KULLANILAN ALANLAR :

* Enfeksiyon Tedavilerinde
* Bakteriyel Hastalıkların Tedavilerinde
* Tümör ve Ur Tedavilerinde
* Kolon Kanseri Tedavisinde
* Karaciğer Kanseri Tedavisinde
* Üreme Sağlığına Destek olarak kullanılmaktadır.

Arabinogalaktan dünyada ilk ve tek olarak Pre~seed Vajinal Jelde kullanılmıştır. Pre~seed Vajinal Jelin ana maddesi olan arabinogalaktan sperm hücrelerine antioksidan desteği vererek, çevresel etkilere karşı güçlendirip, doğal bitki şekeri özelliği ile spermlere enerji vererek daha uzun süre hayatta kalması sağlanmıştır. Bu sayede arabinogalaktan, spermlerin yumurtaya olan yolculuğunda büyük ölçüde destek sağlayarak, doğal yolla döllenmeye yardımcı olmaktadır.

Pre~seed Vajinal Jel üzerinde yapılan klinik çalışmalarda, arabinogalaktan bitki şekerinin sperm hücrelerine, kadındaki üreme sistemine ve hatta gelişmekte olan embriyoya zarar vermediği kanıtlanmıştır. Ayrıca, aşılama(IUI) ve Tüp bebek(IVF) tekniklerinde sperm yıkamada kullanılan Percoll ile Pre~seed Klinik çalışmalarda karşılaştırılmış olup, Percoll ile Pre~seed ile yıkanan spermler arasında hareketlilik oranlarında bir fark olmadığı gözlemlenmiştir. Bu sonuca göre, ana maddesi arabinogalaktan olan Pre~seed Vajinal Jelin, DOĞAL YOLLA HAMİLE KALMAYI sağlayan ve spermlere zarar vermeyen özellikte bir ürün olduğu ispatlanmıştır.

ARABINOGALAKTAN İÇEREN PRE~SEED VAJİNAL JEL İÇİN YAPILAN KLİNİK ÇALIŞMALAR
.
Pre~seed Vajinal Jelin Tüp Fertilizasyonu ve Embriyo Gelişimi Üzerindeki Etkileri
American Society of Andrology Annual Meeting , Orlando FL , April 2007 RW Wright Jr,Center for Reproductive Biology , WSU Pullman ,WA
Tüpte fertilizasyon ve embriyo gelişimi değerlendirmek üzere deneyler yapıldı.
Spermin söz Pre~seed ve diğer ürünlerle etkisi takip edildi

Bu ürünler:
- KY Jel,
- Aquasonic Ultrason Jeli
- Pre~seed Vajinal Jel ( Son zamanlarda üretkenlik ile ilgili engelleri ortadan kaldıran yeni bir jel )
..

Tüpte dölleme sığır modeli ve embriyo kültürü modelleri referans olarak kabul edilir ve gamet toksisite  çalışmalarında mükemmel bir model olarak önerilir. (ReprodBioMed Online 2002;4:170-5) Bu çalışmada, soğukta saklanan boğa spermleri (tek bir boğadan) alışılmış olarak yıkandı, TALP ortamında yeniden bekletildi ve 5 uygulamadan birisinde yer aldı.
Bunlar:
1) Sadece kontrol ortamı veya
2) (v/v) 2 ) % 10 Preseed Jel eklenerek süspanse edilen sperm ortamı 
3) % 50 Pre~seed Jel
4) % 10 KY Jel
5) % 10 Aquasonic Jel Sperm söz konusu uygulamalar için 30 dakikalığına inkübite edildi.

Olgunlaşmış oositlerle döllenmek için yerleştirildi. 8 saatte varsayılan zigotlar embriyo kültürü ortamına ve sonrasında inkübite edildi. 32 saatlik aşılamada bölünen embriyolar sayıldı. (Her uygulamada dölleme yüzdesi olarak) Morula döneminde ve blastosit aşamasındaki toplam oositlerin yüzde olarak oranına karar vermek üzere 7 günlük son gelişim oranları değerlendirildi. Her uygulamadaki sperm sonuçlarına göre oositlerin döllenme  yüzdesi ile normal embriyo gelişimi yüzdesini karşılaştırmak için ANOVA kullanıldı.

...

Uygulama

Toplam Oocyte Sayısı

% Döllenmiş Oocytes (+ sd)

% Embriyoların Gelişimi (+ sd)

Kontrol Aralığı

80

61(5)a

40(9) a

Pre~seed Jel ®  10%

80

60(8)a

39(8) a

Pre~seed Jel ®  50%

80

59(6)a

43(10) a

KY Jel 10%

80

23(6)b

6(5)b

Aquasonic Jel 10%

80

0c

0c

.
Sonuç : Pre~seed Vajinal Jel yüksek konsantrasyon seviyesinde bile spermin oositleri dölleme yeteneği veya embriyo gelişimine katkısını engellemedi. Aksine KY Jel ve Aquasonic Jel spermin oositleri dölleme yeteneği ve normal embriyo gelişimini önemli ölçüde etkiliyor.
 

Pre~seed Vajinal Jelin Sperm Hareketliliği Üzerindeki Etkileri
American Society of Andrology Annual Meeting, Phoeniks AZ, March 2003
JE Ellington PhD; RA Short PhD ; & J Schimmels INGfertility , Spokane , WA & Health Research Center,
Washington State University , Spokane , WA

 

Birçok yayın, piyasadaki jellerin spermin hareketliliği üzerindeki zararlı etkilerini ortaya koyuyor. Ayrıca çocuk sahibi olmaya çalışan çiftlerin %75’inde artan oranda bir vajinal kuruluk görülüyor. Bu çalışma, otuz dakikalığına HTF ortamında HSA kontrollüyle %10 KY Jel, %10 Astroglide Jel, %10 Femglide Jel
( ‘’sperme uygundur ‘’ ibaresiyle pazarlanan ) ve %10 Pre~seed Vajinal Jel (sperme zarar vermeyen özellikte geliştirilen ) eklenerek aşılanan insan sperminin hareket ölçümlerini karşılaştırmak için yapıldı.

.

Uygulama

% Hareketliliğin Gelişimi

VSL
(µm/s)

VCL
(µm/s)

VAP
(µm/s)

Kontrol Aralığı

100a

53 (2)a

89 (3)a

59 (2)a

KY ® Jel

62 (6)b

37 (2)b

67 (2)b

40 (2)b

FemGlide ® Jel

92 (4)c

44 (4)c

79 (3)c

50 (4)c

Pre~seed ® Jel

100 (5)a

51 (2)a

79 (2)c

56 (3)a,c

Astroglide Jel

<5

NA

NA

NA

.

Sonuç : Kontrol ortamıyla karşılaştırıldığında, akışkanlık değişimlerine bağlı olarak bütün jeller sperm hızını yavaşlattı. Ancak 30 dakikalık aşılama kontrolleri sonucunda Pre~seed içindeki spermlerin hareketliliği aynı kaldı. Öte yandan diğer jeller spermler hareketliliği azalttı. (p<0.05) Bu etki Astroglide jelde çok büyüktü. Adım adım ilerlediğimizde FemGlide Jel ve KY Jel sert bir bariyerin oluşmasına neden oldu. Meni içindeki spermlerin ürünlerden dolayı yayılımı zor oldu.(fotoğraflar mevcut) Tersine meni ve Pre~seed arasında spermler serbestçe hareket edebildi.

 

Sperm Yıkama Üretiminde Yeni Bir Adım-Arabinogalaktan içeren Pre~seed Ürünü

Pacific Coast Fertility Annual Meeting , Palm Springs CA, March 1995
JE Ellington, RW Wright ,S Broder , AJ Benson ,& SA Oliver INGfertility,Spokane , WA & California Cryobank, Los Angeles , CA

Arabinogalaktan içeren ürünün devam eden sperm değişim oranları,
Pre-seed (Tek adımda IsoCare olarak satıldı) ile üç deneyde yapılan Percoll yıkaması karşılaştırıldı.

Deney 1 : Dört erkekten alınan semenler bölündü ve hem Pre-seed de hem de 30 dakikalığına 300  x  g için  %80 Percoll de yıkandı. Taneler tekrar yıkandıktan sonra ortamda yalnız bırakıldı ve spermler değerlendirildi. Aşağıdaki tüm veriler SEM olarak Pre-seed karşısında Percoll  için ifade edildi. Kurtarılan spermlerin hareketlilik yüzdesinde bir farklılık yoktu. (% 83 4 % 83 3) 24 saatlik aşılama sonucunda spermin hareketliliği (% 64 6  % 75 6) ve kurtarılan spermlerin sayısı (p=0.6) Hayvan modeline dayanan veriler, IVF süreci boyunca spermde Pre-seed toksisitesinin noksanlığını gösteriyor. Sonraki iki deney Pre-seed taneleri kaldırılan spermler üzerinde ikinci bir yıkama uygulaması ve ortamı olmadan yapıldı.

Deney 2 : Yıkanmak için 8 kişiden alınan spermler, Pre-seed ve Percoll de (%90 :%45) karşılaştırıyor. Spermin normal yapısı (%83 %3 vs %81) ve hareketliliği (%74 6 vs % 76 3) uygulamalar arasında farklılık yaratmadı. Önceden yıkanan sperm yapısı (% 72 2) ve hareketliliği ( %62 5) için her uygulamada bu parametreler arttı (p< 0.09)  Pre-seed yıkaması (%93 5 vs % 80 5)sonrasında spermin hareketlilik yüzdesi yükseliş eğilimindeydi (p= 0.1)

Deney 3 : Pre-seed ve Percoll yıkaması sonrasında üretkenlik düzensizlikleri olan 12 kişiden alınan semenler değerlendirildi. Kurtarılan spermlerin hareketliliğinde (% 59 12 vs %60 16) bir değişiklik yoktu. Zarın normal işlevi (artan hipo-ozmatik test)  SC’de (%70 13 vs %46 10) iyiydi (p=0.045).SPA’daki hamster yumurtaları 4 donörden alınıp yıkanan spermlerde hem Pre-seed hem de Percoll için uygulandı. Yumurtaların yaygınlık oranında yüzde olarak ( %41 2 vs % 40 2) ve yaygınlık faktöründe (0.48 0.02 vs 0.41 0.03) bir farklılık yoktu. Pre-seed karşısında Percoll kullanılarak bir kişide % 30 luk bir ilerleme görüldü.

Sonuç :Pre-seed ürünü insan tüketimi için uygun bulunan bir polisakkaridden(arabinogalaktan) yapıldı. Pre~seed Vajinal Jel, Percoll’e alternatif olan nontoksik bir yıkama aşaması sunuyor.

Bu site Fertiltr Üreme Sağlık Ürünleri Dış Tic. Şti.' nin katkılarıyla hazırlanmıştır.