.:: DOĞAL HAMİLELİK ve GEBELİK ::..

 

..

Bu sayfada ana maddesi DOĞAL bitki Şekeri ARABINOGALAKTAN maddesi içeren Pre~seed Vajinal Jel üzerine yapılan klinik çalışmalar bulunmaktadır. Herşeyin DOĞAL olmasını istediğimiz günümüzde, Arabinogalaktan maddesinin, DOĞAL YOLLA hamile kalma çabalarınızda güvenle kullanabileceğinizin kanıtıdır.

Vajinal Yağlandıcıların Kromatin Bütünlüğü ve Sperm Hareketliliği Üzerindeki Etkileri
Karşılaştırma Çalışması
Fertility and Sterility, 2008 Feb ; 89 (2) :375 – 379
Agarwal A, Deepinder F, Cocuzza M, Short RA, Evenson DP. Reproductive Research Center,
Glickman Urological Institute and Department of Obstetrics Gynecology, Cleveland Clinic, Clevend, Ohio

HEDEFLER : Arabinogalaktan içeren Pre~seed, FemGlide, Astroglide ve Replens Vajinal Jellerin sperm hareketliliği ve kromatin bütünlüğü üzerideki etkilerinin değerlendirilmesi.

TASARILAR : Olasılıklar, karşılaştırmalar, laboratuar çalışmaları.

YER :
Üçüncü bakım hastanesindeki androloji laboratuarı.

MÜDAHALE(LER) :
13 denekten alınan ve tüp sıvısı ortamında bekletilen meni örnekleri ile Pre~seed, FemGlide, Astroglide, Replens Jellerin %10 u kontrol ediliyor. 30 Dk. sonra sperm hareketliliğinin gelişimi mikroskobik ışıkla tespit ediliyor. 12 hastanın meni örnekleri pozitif (HTF) kontrole, K-Y Jel, Pre~seed ve FemGlide Jellerinin %10’u negatif kontrole tabi tutuluyor. Dört saatlik aşılama sonucunda akridin kullanılarak spermin kromatin yapısı deneyinde, DNA bölünmesinin yüzdesi için spermatozoa analiz ediliyor.

TEMEL SONUÇ ÖLÇÜMLERİ :
Spermin hareketliliği ve DNA bölünmesinin yüzdesi.

SONUÇLAR : Hareketlilik yüzdesinde HTF Kontrolleri ve Pre~seed Jel arasında önemli bir farklılık yok. Oysa FemGlide, Replens ve Astroglide gibi Jellerde hareketlilikte önemli bir düşüş gösteriyor. DNA bölünmesi endeksinde HTF kontrolleri ve Pre~seed arasında önemli bir farklılık yok. Fakat FemGlide ve K -Y Jel ürünleri söz konusu olduğunda spermin kromatin kalitesinde önemli bir düşüş meydana geliyor.

KARAR :
Çiftler tarafından kullanılan diğer jellerin aksine Arabinogalaktan içeren Pre~seed Vajinal Jel spermin hareket gelişiminde ve kromatin bütünlüğünde önemli bir düşüşe neden olmuyor.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SMI (Sümükdoku-Mukoza Tahrişi Deneyi) Araştırılan Ozmolalite Üretimine Bağlı Olarak Vajinal Lubricantların Mukozal Tahriş Potansiyeli
Sexually Transmitted Diseases, 2008 May; 35(5) :512-516   Els ADRIAENS, PhD; Jean Paul REMON, PharmD.Laboratory of Pharmaceutical Technology,
Ghent University Harelbekestraat 72,9000 Ghent, Belgium.

ARKA PLANI : Sümüksü doku Mukozal tahrişi deneyi son zamanlarda, vajinal mikrobisid ürünlerde ve taşıyıcılarında mukus zarının dayanıklılığını hassas bir şekilde ölçen bir yöntem olarak kullanılıyor. Şu andaki çalışmada, değişik ürünlerin ozmalalitelerine bağlı olarak vajinal jellerin mukozal tahriş etkisinin olup olmadığına karar verildi.

METODLAR : Ozmolaliteleri farklı olan 5 adet jel, önceden geçerliliği denetlenen mukozal sümüksü doku deneyinde değerlendirildi. Özellikle Arion ve diğer jeller beş günlük mukus üretim miktarı ve doku zararı göz önünde bulundurularak değerlendirildi ve her ürünün tahriş etkisine bağlı olarak yumuşak, ılımlı, sert gibi biçimlerde sınıflandırıldı.

SONUÇLAR :
Tahriş edici etkisi (mukus üretimi tarafından belirlenen) jellerle, ozmolalite üretimi arasında önemli, ikinci dereceden bir ilişki var. (P = 0.001 ; R(2) = 0.99) Hipo-ozmotik bir jel olan (32mOsm/kg) Femglide menfi bir mukos üretimine neden oluyor. İzo-ozmatik bir jel olan Pre~seed jel ise hiçbir değişikliğe neden olmuyor. İki orta derecede hiperozmatik jel olan Replens ve K-Y jel (2143 ve 2463 mOsm /kg) sırasıyla yumuşak ve orta derece bir tahrişe neden oluyor. Yüksek Hiperozmatik jel olan Astroglide jel (5848 mOsm/kg) ise şiddetli bir tahriş ve doku zararı meydana geldi.

KARARLAR :
Arabinogalaktan içeren Pre~seed haricinde genellikle kullanılan vajinal jeller, ozmolalite üretimine bağlı olarak farklı derecelerde mukozal tahrişe neden oluyor.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Piyasada Mevcut Jeller ( PRE~SEED, FELIS, REPLENS, AQASONIC ) Üzerinde Yapılan Toksisite Testleri
Human Reproduction , In Press 2009
Josefina Vargas, Dr Alfred Senn, Prof. Marc Germond. Fondation Faber, Lausanne Switzerland

Çeşitli çalışmalar, vajinal kuruluğu tedavi etmek amacıyla kullanılan jellerin hareket kabiliyeti, Kromatin bütünlüğü üzerindeki olası etkilerini ve insan spermatozoidlerinin çeşitli derecelerdeki devinimsel  parametrelerini ortaya koyuyor. Hareket kabiliyetini düşüren mekanizmada rol oynayan kimyasal-fiziksel elementler esas olarak ph seviyesinde bir düşüşe ve ionic dayanıklılıkta bir değişime yol açıyor.

Çalışmalarımızda piyasalarda mevcut olan jellerle (Felis, Replens ve Pre-sed) vajinal US (Aquasonic) sırasında jinekologlar tarafından düzenli olarak kullanılan jeli karşılaştırıyoruz.

Bu ürünler (%10 SSS) albümin eklenen HTF ortamında test ediliyor. Aynı zamanda 1 saatlik ve 2 saatlik olmak üzere iki periyoda ayrılıyor. Bütün test çözümlerinin aynı şekilde uygulanmasını kontrol için en düşük C1 yoğunluğunu ( %0,083) seçtik. Bu koşullar sprematozoidlerin hareketliliğine olanak sağlıyor, yirmi dört saatlik kontrollerde kalıyor ve değerler sıfıra yaklaşıyor. Çalışmalarımızda Replens jeli ve Aquasonic jeli en düşük yoğunluk derecesinde bile (C2,C3 ve C4) spermatozoidlerin hareket kabiliyeti üzerinde olumsuz etkilere sahip. Tersine Felis jeli ise yüksek yoğunlukta (C3 ve C4) olumsuz bir etki yaratıyor.
Diğer yandan Arabinogalaktan içeren Pre~seed jel ise her yoğunluk seviyesinde spermatozoidlerin hayatta kalmasıyla ilgili olumsuz bir etkiye sahip değil. Sonuç olarak test edilen bütün jeller içinde Pre~seed ‘in spermatozoidlerin yaşaması için uygun koşulları garantilediği görülüyor. Vajinal kuruluktan dolayı kısırlık problemi yaşayan hastalara jinekologlar tarafından tavsiye ediliyor. Vajinal US için kullanılan jellerin olumsuz rolü, önemli bir problem olarak görülüyor.
Çünkü kısırlık hastalarında yumurtalıkla ilgili stimülasyonları görüntülemek için düzenli olarak Ultrason kullanılıyor. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Başlıca Tıp Kongrelerinde Sunulan INGfertility Teknolojisi Üzerindeki Çalışmalar
Effect of Lubricants Developed for Fertility Markets on In Vitro Fertilization and Embryo Development American Society of Andrology Meeting Philadelphia ,
PA 2009 - Raymond W.Wright Jr ,PhD , Washington State University,Center for Repro Biology , Pullman ; WA

GİRİŞ : Geleneksel jeller sperme zarar veriyor, bu yüzden hamile kalmak istenildiğinde kullanılmamalı. Bu tüketici / hasta grubu için hiçbir ürün geliştirilmedi. Sığır ve insan embriyoları benzer sperm düzenleyicileri ve yolaklara sahip. Subletal sperm zararını ortaya çıkarmak için böyle bir model geliştirildi.

HEDEFLER : Deneyler, üreme konusunda geliştirilen jellerin spermin ilerleyişini takip ederek tüpte üremeyi ve embriyo gelişimini nasıl etkilediğini değerlendirmek amacıyla yapıldı.

METODLAR :
Soğukta saklanan boğa spermleri yıkandı, ortamda yeniden bekletildi ve 4 ayrı uygulamadan geçirilmek üzere yerleştirildi. Bunlar:

1) Kontrol ortamı
2) Pre~seed Jel
3) ConceiveEase (CE) Jel
4) PreConceive plus (PC) Jel
Jeller vücut sıcaklığında, % 10 v/v ve inkübatörde otuz dakikalığına spermlerle karşılaştırıldı. Sonrasında her uygulama için spermler olgunlaşmış sığır oositleriyle dölleme kanallarına yerleştiriliyor. Var sayılan zigotlar 8 saatte gelişmiş bir ortama sonrasında inkübatöre aktarılıyor. 32 saatlik aşılamada bölünen embriyolar sayılıyor. (Döllenmiş oositlerin yüzdesi olarak ). Yedinci günde morulae ve blastokistlerin sayısına bağlı olarak embriyo gelişimine (%) karar veriliyor. Her bir uygulama sonucunda spermlerden alınan dölleme yüzdesi ve embriyo gelişimi oranlarıyla, kontrol ortamındaki (jel olmadan) spermlerden elde edilen dölleme ve embriyo gelişimi oranları Friedman Testi uygulanarak karşılaştırılıyor.

SONUÇ : ConceiveEase(CE) jel ve PreConceive Plus(PC) jel’ in sperm üzerindeki sonuçlarına baktığımızda;
a) Döllenmeye çok az bir oranda katılmıştır.
b) Kontrol ortamındaki spermlerle karşılaştırıldığında embriyo gelişim oranlarını arttırıyor.

Bu koşullarda kontrol altındaki spermlerde Arabinogalaktan içeren Pre~seed jelin doğal ortama göre farklılık yaratmadığı ortaya konmuştur.

KARARLAR : Pre~seed ile spermin teması dölleme ve embriyo gelişimini engellemedi halbuki diğer jeller bu noktalarda önemli düşüşlere neden oldular. Çocuk sahibi olmaya çalışan çiftlere pazarlanan birkaç jel, spermin jellerle temasında, ön döllemeden 30 dakika sonra embriyonun gelişim kabiliyetinde önemli düşüşlere neden olduğu görüldü. Bu farklılıklar nedeniyle ek bir çalışma gerekiyor.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vajinal Lubricantlarla Temas Sonrasında Spermin Hareketliliği ve Kromatin Bütünlüğü Üzerindeki Değişimler
American Society of Reproductive Medicine Annual Meeting , Montreal Quebec ,October 2005   
(now a full publication in Fertility & Sterility , 2007 )
Agarwal A, Deepinder F,Cocuzza M,Short RA , Evenson DP.
Reproductive Research Center, Glickman Urological Institue and Department of Obstetrics-Gynecology , Cleveland Clinic ,Cleveland , Ohio.
Vajinal Lubricantların Sperm Hareketliliği ve Kromatin Bütünlüğü Üzerindeki Etkileri : Olası Karşılaştırmalı Bir Çalışma)

HEDEFLER : Pre~seed, FemGlide, Astroglide ve Replens vajinal jellerin insan spermi ve kromatin bütünlüğü üzerindeki etkilerini değerlendirmek.

TASARILAR :
Tüpte uygulanan çalışmalarla ilgili olasılıklar, karşılaştırmalar.

YER:
Üçüncü basamak sağlık hizmeti sunan hastanelerin androloji laboratuarı

HASTA(LAR) :
13 normozoospetik donör.

MÜDAHALE(LER) :
13 donörden alınan meni örnekleri % 10 (vol/vol ) Pre- seed, FemGlide, Astroglide ve Replens jelleri ve insan tüp sıvısı ortamında (HTF) inkübite edildi. 30 dakika sonra sperm hareketliliğinin gelişimi mikroskop ışığında gözlemleniyor12 hastanın meni örnekleri pozitif (HTF) kontrole, K-Y Jel, Pre~seed ve FemGlide jellerinin %10’u negatif kontrole tabi tutuluyor. Dört saatlik aşılama sonrasında, spermin kromatin yapısı deneyinde akridin orange kullanılarak DNA bölünmesinin yüzdesi için spermatozoalar analiz edildi.

TEMEL SONUÇ ÖLÇÜMLER İ: Sperm hareketliliği ve DNA bölünme endeksinin yüzdesi.

SONUÇLAR :
HTF kontrolleri ve Arabinogalaktan içeren Pre~seed jel arasında hareketlilik yüzdesi olarak önemli bir farklılık ortaya çıkmadı öte yandan FemGlide, Replens ve Astrogide jellerde hareketlilikte önemli bir düşüş görüldü. HTF kontrolleri ve Arabinogalaktan içeren Pre~seed arasında DNA bölünme endeksi yüzde olarak önemli bir farklılık görülmedi, fakat Femglide ve K-Y Jel’ de spermin kromatin kalitesinde önemli bir düşüş oluştu.

KARARLAR: Arabinogalaktan içeren Pre~seed jel, çiftler tarafından kullanılan diğer jellerin aksine, spermin hareket gelişiminde ve kromatin bütünlüğünde önemli bir düşüşe neden olmuyor.

Birçok yayın, piyasadaki jellerin spermin hareketliliği üzerindeki zararlı etkilerini ortaya koyuyor. Ayrıca çocuk sahibi olmaya çalışan çiftlerin %75’inde artan oranda bir vajinal kuruluk görülüyor. Bu çalışma, otuz dakikalığına HTF ortamında HSA kontrollüyle %10 KY Jel, %10 Astroglide Jel, %10 Femglide Jel
( ‘’sperme uygundur ‘’ ibaresiyle pazarlanan ) ve %10 Pre~seed Vajinal Jel (sperme zarar vermeyen özellikte geliştirilen ) eklenerek aşılanan insan sperminin hareket ölçümlerini karşılaştırmak için yapıldı.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitkisel Polisakkaridlerin Değişik Oranlarda Kullanılmasıyla Yıkanan
Boğa Spermlerinin Üremeyi ve Embriyo Gelişimini Arttırması

International Embryo Transfer Society Annual Meeting , Salt Lake City UT, Jan 1996
JE Ellington , SA Oliver ,RW Wright ,CS SChneider & AJ Benson INGfertility & Washington State University - Spokane , WA

.

DENEY-1 : Dondurulup, çözdürülen boğa spermlerinin (Select-Sires) %45- %90 kullanılarak standart bir Percoll yoğunluğunun değişim oranları ile tuzlu çözeltide tamponlanan (Sperm Concept-INGfertility ,Spokane ,WA) bitkisel polisakkaridlerin ( arabinogalakton ) %22 sinin değişim oranları karşılaştırıldı. Çalışmalar, dölleme oranları ve sonrasında embriyo gelişimine karar vererek spermin iyileşmesi ve performansını rutin IVF sistemi içerisinde değerlendirmek üzere yapıldı. Dört boğadan alınan dondurulmuş spermler (her biri için iki uygulama) 4 ml Sperm Conceptinde (SC) ve Precoll (P) aracılığıyla 30 dakikalığına 300 x g de yıkandı. Pre~seed jelden sperm taneleri öncelikle kullanmak üzere TALP ortamında yeniden yıkandı. Hemositometrede başka bir yıkama aşaması olmadı. HTM analiziyle sperm hareketliliği hem özel hem de nesnel olarak değerlendirildi. Tüm veriler SC için Sem olarak ifade edildi ve sırasıyla spermlere P uygulandı. İstatiksel analizler ANOVA kullanılarak yapıldı.

KARAR : SC ile yıkanmasından sonra spermin kurtarılması Pre~seed jel ile karşılaştırıldığında önemli derecede yüksekti. Aynı zamanda SC (p=0.08)  Pre~seed’ de olduğundan(%88.9  %73.6)  daha fazla hareketli spermi kurtarmaya eğilimli. Toplamda hareketlilik yüzdeleri her grup için yüksekti ve bir farklılık yaratmadı.
(p = 0.18; 95 0.3 %   90 0.3 %)

DENEY-2 : Yukarıda bahsedilen SC ve P ‘de olduğu gibi dondurularak bir araya getirilen boğa spermleri yıkandı. 10 IU heparin / ml ile işlemden geçirildi ve 3 tekrardan sonra toplam 1100 IVM oositlere yerleştirildi. Oositler kesilmiş sığır düvesinden elde edilmişti. CZB ortamında 3 günlük aşılama sonucunda görünürdeki klevaj oranları saptandı. BRL hücreleri üzerinde, 9 günlük aşılamayla birlikte embriyo kalitesi kayıt altına alındı. Embriyolar işaretlendi.(Hoechst 33258) ve hücreler sayıldı. Öncelikle IVF kullanıldı ve sperm yıkama  uygulaması arka planında embriyolar değerlendirildi.

KARAR :
SC ve karşısında P (p=0.01 ; % 73 2karşısında % 53 3) yoluyla spermler yıkandıktan sonra oositlerin dölleme oranları yükseldi. SC karşısında P (p=0.09; % 59 4  % 26 5) ile spermler yıkandıktan sonra dokuz günlük aşılamada  oositlerin döllenme yüzdesi blastokistlere tekamül ediliyordu, yüksekti. Blastokistlerin tüm hücre sayımları döllemeden sonra SC ve P kullanılarak yapıldı. Sperm farklı değildi.(p=0.25; 85 2 88 2)

GENEL KARAR : Yıkanıp dondurulan ve çözülen boğa spermleri SC aracılığı ile Arabinogalaktan içeren Pre~seed jelin değişim oranları üzerinden bazı avantajlar sunduğu görüldü. Bir santrifügasyon adımı içinde yüksek hareketli sperm hücreleri elde edildi. Arabinogalakton açığa çıkaran ve SC içererek yıkanan spermlerin; oositlerin dölleme kabiliyetini arttırdığı görüldü ve blastokist aşamasında daha iyi bir embriyo gelişimine katkı sağladığı ortaya çıktı.


Bu site Fertiltr Üreme Sağlık Ürünleri Dış Tic. Şti.' nin katkılarıyla hazırlanmıştır.